Przedmiotem naszej działalności są między innymi:

 • outsourcing kadr i płac dla startup-ów,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej – akt osobowych,
 • koordynacja rocznego planu urlopów,
 • prowadzenie ewidencji nagród i kar,
 • wystawianie duplikatów dokumentów pracowniczych,
 • obsługa programu PFRON,
 • przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych lub projektów zmian do nich z tematu KADR I PŁAC,
 • proces zatrudnienia/zwolnienia pracownika,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • obsługa umów zleceń, o dzieło,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • dokonywanie przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia,
 • sporządzenie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczonych pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych,
 • pomoc w trakcie audytów,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz pomoc podczas kontroli PIP, ZUS